ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ

Home

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 1

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್ ಲಾಡ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

342 ಮತ್ತು 342 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಅಧಿಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ನಂ. 414, ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ,

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು -01.

ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯುಕ್ತರು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶರ್ಮಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸದನ,

3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ,

3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಯಶವಂತಪುರ,

ಬೆಂಗಳೂರು -560022.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಇವರ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರರು

ರೂಂ ನಂ.435,

ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ

ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

 5

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್

ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಇವರ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರರು

ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ.3,

ಎಂ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

 

6

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ,

ಕರ್ನಾಟಕ

 

ನಂ. 458. ಓ.ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು -560053.

 7  

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಹಿಂದ್ ಮಜ್ದೂರು ಸಭಾ (ಎಚ್‍ಎಂಎಸ್) ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

 

ನಂ,10, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,

ಚೋಳುರು ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು -560023

 8  

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ

(ಐಎನ್‍ಟಿಯುಸಿ)

 

ನಂ.2, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಛೇರಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ,

ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ,

ಬೆಂಗಳೂರು 560009

 9  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಾನಿ ಶಾಂತಾರಾಮ ಭಟ್ಕಳ

 ರಂಜನ್, ಮಾರುತಿ ನಗರ,

ಎನ್.ಎಚ್.66,

ಭಟ್ಕಳ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 

 10

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬಿಲ್ಡ್‍ರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಕರ್ನಾಟಕ

 

 G-4, ನವೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್,

ನಂ.10, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,

13ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತನಗರ,

ಬೆಂಗಳೂರು -560002

 11

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೆಟ ಡೆವಲಪರ್ಸ್

ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ ಇಂಡಿಯಾ

(CREDAI)

 
 

ನಂ. 607, 6ನೇ ಮಹಡಿ,

ಬಾರ್ಟನ್ ಸೆಂಟರ್,

84, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂದಿ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ-560001

 12

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ ಇಂಡಿಯಾ

(CFI)

 
 

ನಂ. 1,1ನೇ ಮಹಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್,

ಮಧುಬನ್ ಪಾರ್ಕ ಎದುರು,

ಶಕಾರ್ಪುರ್ ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್,

ನವದೆಹಲಿ-110092

 13

ಆಯುಕ್ತರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 
 

ನಂ.7, ಟಿ, ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ,

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ ವೆಸ್ಟ್,

ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ-560020

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS