ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಅಧಿಸೂಚನೆ

Home

 

ದಾಖಲೆಗಳು ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

03-01-2024 ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ, ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನೂತನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

 20-10-2023  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಪೈಲೆಟ್ ಮೋಡ್‍ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ, ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:02-08-2023 ರಿಂದ ಸೇವಾಸಿಂಧು ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ Auto Re-Direct ಮೂಲಕ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಕುರಿತು.

 03-08-2023  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ , ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-10-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್
No: LD 458 LET 2021 - KB&OCWWB (ಉದ್ಯೋಗದ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಷರತ್ತುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ) ,ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2006
08-08-2022  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನರ್ಸರಿ, LKG and UKG ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಹಾಯಧನ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
25-02-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್-19 ಸಹಾಯಧನ ದೊರಕದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು January 31, 2022 ರೊಳಗೆ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
27-01-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್
KB&OCWWB ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ 25-11-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್-19 ಸಹಾಯಧನ ದೊರಕದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30, 2021 ರೊಳಗೆ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 09-11-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ 28-10-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು 13-10-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು 2006ರ ನಿಯಮ 44 ಮತ್ತು 48(ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ರಾಶಿ )

ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು

01-10-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುಂಕ ಕಾಯ್ದೆ 1996 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು 1998 ರೆಡಿ 13-10-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ04-10-2021   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ21-09-2021   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ
22-09-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 17-09-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು Major ailments ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು 17-09-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 179 ಇಜಿಎಂ 2020- ಕೇಂದ್ರ ಆಧಾರ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿವರಣೆ) 22-07-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್‍ಡಿ 207 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2021 - ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ13-08-2021   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 16-08-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎಲ್‍ಡಿ 207 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2021 - ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ 13-08-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ [ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ] ನಿಯಮಗಳು 2006 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ 17-08-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇ-ಗೆಜೆಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ -ಕರ್ನಾಟಕ 371 ಜೆ  31-05-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 217 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2018    ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ 2020-2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರ    ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಯೂನಿಯನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 14-11-2019 14-11-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 05-04-2018 05-04-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 13-11-2017 13-11-2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಸಿಐಆರ್/ಕೆಎಸ್/ಸಿಆರ್-01/2016-17 21-03-2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 116 ಎಇಟಿ 2013 02-06-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕೆಕೆಎಂ/ಇಎಸ್‍ಟಿ/ಸಿಆರ್-01/2016-17 02-03-2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 384 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2016 31-01-2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 09-08-2016 09-08-2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು 07-06-2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು 23-09-2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎಲ್‍ಡಿ 210 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2014 18-05-2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಆರ್ ಇಪಿ/ಸಿಐಆರ್/ಸಿಆರ್-01/2014-15 5-12-2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಆರ್ ಇಪಿ/ಸಿಐಆರ್/ಸಿಆರ್-01/2013-14 15-07-2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಆರ್ ಜಿವಿ/ಸಿಆರ್-01/2012-13 06-11-2012 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 139 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2011(2) 09-06-2011 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 62 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2007(I) 4-04-2007 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 62 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2007(II) 4-04-2007 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 62 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2007(III) 06-03-2007 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಸೂಚನೆ 168 ಎಲ್‍ಇಟಿ 2004 01-11-2006 ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ಮಿಕಾ ಬಂಧು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
1-ಸೆಸ್-ಅಧಿಸೂಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS