ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು-2021 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS