ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಬಳ್ಳಾರಿ

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುವ ವಿಳಾಸ
1

ಗಣೇಶ  ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಡತಿನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

2

ಬಂಡಹಟ್ಟಿ  ಸರ್ಕಲ್, ಕೌಲ್  ಬಜಾರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ

3

ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ರಾಣಿ  ತೋಟದ  ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಅಂದ್ರಾಳು   ಡಿಸಿ  ಕಾಲೋನಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ  ರಸ್ತೆ,  ಬಳ್ಳಾರಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS