ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

Home

ಕ್ರ ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪೋನ್ ನಂಬರ್
 1 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಡಿ,  ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ceo.kbocwwb@gmail.com 080-29753350
 2 ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ , ಕೆಎಎಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು jskbocwwb@gmail.com  
 3 ಡಾ|| ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು cess.kbocwwb@gmail.com  
 4 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು kbocwwb2006@gmail.com  
 5 ಶ್ರೀ ಸಿಬಿರಂಗಯ್ಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು    
 6 ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಲಿತಾಭಾಯಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು    
 7 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಹೊಸಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ    
 8 ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ      
 9 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು    
 10 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

cess.kbocwwb@gmail.com 

itsupport.kbocwwb@karnataka.gov.in

 
 11 ಶ್ರೀ ಪೈರೋಜ್ ಪಾಷಾ. ಎ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು acc.kbocwwb2021@gmail.com  
 12 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಎಚ್.ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

legalawareness.kbocwwb@gmail.com 

iec.kbocwwb@gmail.com

 
 13 ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಸೋಮನ ಕಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು    
 14
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಹಳಿಮನೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು    
 15
ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಎಂ ಪಿ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು    
 16 ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾಕ್ಷೀ. ಎಚ್.ಎನ್ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    
 17 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜುಲ್ಫಿ ಖಾನ್ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    
 18 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕ ಡಿ.ವಿ. ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    
 19 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಎಂ. ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು kbocwwb2006@gmail.com  
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS