ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

Home

ಕ್ರ. ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ  ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1
080-28370335
9845587605
losd1b333@gmail.com
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073
2 ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-2 080-26086259
9448740330
lo2bangalore@gmail.com
ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
3 ಕಿರಣ್. ಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-3 080-26086260
9632317065
lo3bangalore@gmail.com
ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
4 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-4
080-26086258
9448340230
labourofficer4@gmail.com
ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
5 ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-5 080-26086222
9035350608
labourofficer5@gmail.com
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073
6 ಮುಕುಂದ್ ಕೆ ಜೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-6 080-26086223
8904610527
losd6b333@gmail.com
ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
7 ಬಿ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-7 9480024222 ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029
8 ಅನಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಬಗತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ) 08354-235527
9448776366
hublilabourofficer@gmail.com
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
9 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋಗೂರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ) 0831-2464391
9487068995
labourofficebelgavi@gmail.com
ಬೆಳೆಗಾವಿ
10 ತರಣಂ ಬಂಗಾಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ-2) 0831-2462109
9448526946
lo2belagaum@gmail.com
ಬೆಳೆಗಾವಿ
11 ಕಮಲೇಶ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಳ್ಳಾರಿ1) 08392-254895
9448013956
lobellary1@yahoo.com
ಬಳ್ಳಾರಿ
12 ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯನಗರ) 08392-254875
9448765102
loballari2@gmail.com
ವಿಜಯನಗರ
13 ಶ್ರೀಹರಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೀದರ್) 08482-227187
9164046824
labourofficebdr@gmail.com
ಬೀದರ್
14 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಹಿನೂರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯಪುರ) 08352-250937
7892539867
labour1.bjp@gmail.com
ವಿಜಯಪುರ
15 ಸವಿತಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಾಮರಾಜನಗರ)
9480770131
08226-225571
lo.chamarajnagar@gmail.com
ಚಾಮರಾಜನಗರ
16 ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ) 9342215567
08156-274048
lo.chikaballapur@gmail.com
ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ
17 ಡಿ ಯೋಶೋಧರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) 08194-234394
labourofficechitradurga@gmail.com
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
18 ವೀಣಾ ಮಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಲ್ಲಾಪುರ) 9886620694 ಯಲ್ಲಾಪುರ
19 ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು) 08262-229094
9448617652
lochickmangalore@gmail.com
ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು
20 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ದಾವಣಗೆರೆ)
08192-237332
7022817806
lodvg2011@gmail.com
ದಾವಣಗೆರೆ
21 ಬಿ ಆರ್ ಜಾಧವ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಗದಗ್ ) 08372-233480
9480538538
ಗದಗ್
22 ರಮೇಶ್ ಸಾಂಬಾದ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಲಬುರ್ಗಿ)
08472-269347
7975688831
logulbarga@gmail.com
ಕಲಬುರ್ಗಿ
23 ಮಹೇಶ ಕುಳಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾವೇರಿ) 08375-249296
9448765102
labourhvr@gmail.com
ಹಾವೇರಿ
24 ಯಮುನಾ ಕೆ ಎನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾಸನ)
08172-253209
9008520198
lohsn1@gmail.com
ಹಾಸನ
25 ಲಲಿತಾ ಸತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-1) 0836-2356322
9682670474
hublilabourofficer@gmail.com
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
26 ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಹುಲಿಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-2) 0836-2356503
9480508697
hubli.labourofficer@gmail.com
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
27 ಸುಧಾ ಗರಾಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೊಪ್ಪಳ) 08539-222590
94821 25869
koppallabour@gmail.com
ಕೊಪ್ಪಳ
28 ಅಕ್ಬರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಾರವಾರ)
08382-226637
994178078
lokarwar@gmail.com
ಕಾರವಾರ
29 ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೋಲಾರ) 08152-222156
labourofficekolar@gmail.com
ಕೋಲಾರ
30 ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಚ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ) 9632133336 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ
31 ಮಂಜುಳ ದೇವಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಂಡ್ಯ) 08232-220837
9945428005
labourofficersubdivision2mandya@gmail.com
ಮಂಡ್ಯ
32 ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಡಿಕೇರಿ) 08272-225534
9844225230
ಮಡಿಕೇರಿ
33 ಕಾವೇರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1(ಮಂಗಳೂರು) 0824-2435343
8660347185
lotwomangalore@yahoo.com
ಮಂಗಳೂರು
34 ವಿಲ್ಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2(ಮಂಗಳೂರು)
0824-2433132
lotwomangalore@yahoo.com
ಮಂಗಳೂರು
35 ರಾಜೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮೈಸೂರು) 0821-2343990
8123188267
labourofficermysore@gmail.com
ಮೈಸೂರು
36 ಆರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಯಚೂರು)
08532-226368
9845268414
ರಾಯಚೂರು
37 ಸುಬಾಶ್ ಎಂ ಅಲಡಕಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಮನಗರ) 080-27273372
9148022907
loramanagar@gmail.com
ರಾಮನಗರ
38 ಸುಮಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ) 08182-222940
9742712749
labourofficershimoga@yahoo.com
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
39 ಎಚ್ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ತುಮಕೂರ)
0816-2273269
9845216048
lotumkur@gmail.com
ತುಮಕೂರ
40 ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಉಡುಪಿ) 0820-2574851
8553141512
labourofficerudupi@gmail.com
ಉಡುಪಿ
41 ಉಮಾಶ್ರೀ ಕೋಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಾದಗಿರಿ)
08473-253727
7829460705
ಯಾದಗಿರಿ
42 ತೇಜಾವತಿ ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಧುಗಿರಿ)
9980559840
lomadhugiri15@gmail.com
ಮಧುಗಿರಿ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS