ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಇ-ಮೇಲ್

ವಿಳಾಸ

 

ಶಿವಾನಂದ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1

080-28370335

losd1b333@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

 

ಮುಕುಂದ್ ಕೆ ಜೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-2

080-26086259

lo2bangalore@gmail.com

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

 

ಕಿರಣ್. ಎಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-3

080-26086260

lo3bangalore@gmail.com

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

 

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-4

080-26086258

labourofficer4@gmail.com

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

 

ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-5

080-26086222

labourofficer5@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

 

ಶಾಮ್ ರಾವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-6

080-26086223

losd6b333@gmail.com

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

 

ಬಿ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-7

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

 

ಮಾರಿಕಂಬಾ ಹುಲಿಕೋಟೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ)

08354-235527

hublilabourofficer@gmail.com

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 

 ಮಹೇಶ್ ಕೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ)

0831-2464391

labourofficebelgavi@gmail.com

ಬೆಳೆಗಾವಿ

 


ತರಣಂ ಬಂಗಾಳಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ)

0831-2462109

lo2belagaum@gmail.com

ಬೆಳೆಗಾವಿ

 

ಕಮಲೇಶ್ ಅಲ್ತಾಫ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಳ್ಳಾರಿ1)

08392-254895

lobellary1@yahoo.com

ಬಳ್ಳಾರಿ

 

ಮಾರಿಕಂಬಾ ಎಂ ಹುಲಕೋಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಳ್ಳಾರಿ2)

08392-254875

loballari2@gmail.com

ಬಳ್ಳಾರಿ

 

ಶ್ರೀಹರಿ ರಘುನಾಥರಾವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೀದರ್)

08482-227187

labourofficebdr@gmail.com

ಬೀದರ್

 

ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯಪುರ1)

08352-250937

labour1.bjp@gmail.com

ವಿಜಯಪುರ

 

ಬಿ ಆರ್ ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯಪುರ2)

08352-242778

labour1.bjp@gmail.com

ವಿಜಯಪುರ

 

ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಾಮರಾಜನಗರ)

08226-225571

lo.chamarajnagar@gmail.com

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ)

08156-274048

lo.chikaballapur@gmail.com

ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ

 

ಡಿ ಯೋಶೋಧರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)

08194-234394

labourofficechitradurga@gmail.com

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 

ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು1)

08262-231575

lochickmangalore@gmail.com

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

 

ರವಿ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು2 )

08262-229094

lochickmangalore@gmail.com

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

 

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ದಾವಣಗೆರೆ)

08192-237332

lodvg2011@gmail.com

ದಾವಣಗೆರೆ

 

ಸುಧಾ ಗರಾಗ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಗದಗ್ )

08372-233480

ಗದಗ್

 

ರಮೇಶ್ ಸಾಂಬಾದ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಲಬುರ್ಗಿ)

08472-269347

logulbarga@gmail.com

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 

 ಸೂರಪ್ಪ ಡೊಂಬರ ಮತ್ತೂರ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾವೇರಿ)

08375-249296

labourhvr@gmail.com

ಹಾವೇರಿ

 

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾಸನ)

08172-253209

ಹಾಸನ

 

ಲಲಿತಾ ಸತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)

0836-2356322

hublilabourofficer@gmail.com

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಬಾಲಗಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)

0836-2356503

hubli.labourofficer@gmail.com

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

ವೀಣಾ ಮಾಸ್ತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೊಪ್ಪಳ)

08539-222590

koppallabour@gmail.com

ಕೊಪ್ಪಳ

 

ಅಕ್ಬರ್ ಮುಲ್ಲಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಾರವಾರ)

08382-226637

lokarwar@gmail.com

ಕಾರವಾರ

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮೀ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೋಲಾರ)

08152-222156

labourofficekolar@gmail.com

ಕೋಲಾರ

 

ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಚ್ ಎನ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ )

 9632133336

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

 

ಮಂಜುಳ ದೇವಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಂಡ್ಯ)

08232-225210

labourofficersubdivision2mandya@gmail.com

ಮಂಡ್ಯ

 

ಅನಿಲ್ ಭಗಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಡಿಕೇರಿ)

08272-225534

ಮಡಿಕೇರಿ

 

 ಕಾವೇರಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1(ಮಂಗಳೂರು)

0824-2435343

lotwomangalore@yahoo.com

ಮಂಗಳೂರು

 

ಅಮರೇಂದ್ರ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2(ಮಂಗಳೂರು)

0824-2433132

lotwomangalore@yahoo.com

ಮಂಗಳೂರು

 

ರಾಜೇಶ್ ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮೈಸೂರು)

0821-2343990

labourofficermysore@gmail.com

ಮೈಸೂರು

 

ನಾಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಯಚೂರು)

08532-226368

ರಾಯಚೂರು

 

ಸುಬಾಶ್ ಎಂ ಅಲಡಕಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಮನಗರ)

080-27273372

loramanagar@gmail.com

ರಾಮನಗರ

 

ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ )

08182-222940

labourofficershimoga@yahoo.com

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

 ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಮೇಶ್ 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ತುಮಕೂರ)

0816-2273269

lotumkur@gmail.com

ತುಮಕೂರ

 

ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಆರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಉಡುಪಿ)

0820-2574851

labourofficerudupi@gmail.com

ಉಡುಪಿ

 

ಶ್ವೇತಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಾದಗಿರಿ)

08473-253727

ಯಾದಗಿರಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-06-2022 04:17 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080