ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕಲಬುರಗಿ

Home

ಶಿಶುಪಾಲನಾ  ಕೇಂದ್ರ    ವಿಳಾಸ 

ಸೇಡಂ  ರೋಡ್ ,ಸುಂದರ್  ನಗರ್  ಹತ್ತಿರ, ಕಲಬುರಗಿ

 ಬಂದಾಗಿ  ಪೀರ್  ಕಾಲೋನಿ, ಆಳಂದ್  ಬಜಾರ್,ಕಲಬುರಗಿ

ಬಿಲಾಲ್  ಮಸೀದಿ  ಹತ್ತಿರ, ಜೇವರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ,ಕಲಬುರಗಿ

 ವಾರ್ಡ್  ನಂ.7,  ತಾಂಡಾ  ನಿಲ್ದಾಣ , ರೈಲ್ವೆ  ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ,ಚಿತ್ತಾಪುರ , ಕಲಬುರ್ಗಿ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS