ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕಾರವಾರ

Home

ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ವಿಳಾಸ

ಬಾಳ್ಗ್  ಮನೆ, ವಿಶ್ವದರ್ಶನ  ಶಾಲೆ  ಹತ್ತಿರ,  ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಕಾಳಮ್ಮ  ನಗರ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ  ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಹತ್ತಿರ

ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಕೊನೆವಾಡ  ಲೇಬರ್  ಕಾಲೋನಿ, ಇಂದಿರಾ   ಕ್ಯಾಂಟೀನ್

  ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ

ಸುಭಾಷ್  ನಗರ, ಉರ್ದು  ಶಾಲೆ  ಹತ್ತಿರ,

ಮುಂಡಗೋಲ್ 

   

ದೇಶಪಾಂಡೆ  ನಗರ, ಹಳಿಯಾಳ

 

ಬಂಜಾರ  ಕಾಲೋನಿ, ಲಂಬಾಣಿ  ತಾಂಡಾ,

ಮುಂಡಗೋಲ್


 

ಹೊಸೂರು  ಗಲ್ಲಿ, ಚೌಕಿಮಠ, ಹಳಿಯಾಳ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS